Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

Poľovný lístok

 

Oznam kancelárie OPK Tvrdošín

formulár  Žiadosť o vydanie - predlženie  PL

formulár  Súhlas dotknutej osoby

Podľa zákona žiadosť o vydanie PL musí byť podaná min. 2 mesiace pred ukončením platnosti PL, a následne mesiac pred vypršaním platnosti si lístok musí vybaviť v kancelárii OPK.

K žiadosti je potrebné doložiť :

Dve fotografie veľkosť 3x3,5 cm

Doterajší poľovný lístok

Občiansky preukaz

Hotovosť - podľa obdobia (1-10 rokov)

V súčasnosti je možné vydať PL : 

Na 1 rok – cena je 25 € s členským

Na 5 rokov – cena je 120 € s členským

Na 10 rokov – cena je 280 €

Nad 62 rokov ( bez obmedzenia) je 140€

s členským na 5 rokov a následne po uplynutí 5 rokov, platí len členské bez poplatku za vydanie.

 

Jozef Kováč, ved. kancelárie OPK

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk