Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

Súčasnosť

 

Predstavenstvo OPK a OkO SPZ Tvrdošín

Predseda: Miroslav Pavčo

Tajomník: Jozef Kováč

Predseda poľovníckej komisie: Ing. Vít Čelko

Predseda ekonomickej komisie: neobsadené

Predseda kynologickej komisie: Ing. Peter Košarišťan

Predseda streleckej komisie: Michal Šangala

Predseda osvetovej komisie: Andrej Bránický
 

Členovia rady OPK a OkO SPZ Tvrdošín

Miroslav Pavčo, Jozef Kováč, Ing. Vít Čelko, Milan Garbiar, Dušan Gallo, Ing. Peter Košarišťan,  Pavol Hruboš, Jozef Kovalík,  Peter Klimek, Jozef Klimčák, Ing. Ivan Maťuga, Dušan Ondrík, Ján Smoleň, Michal Šangala,  JUDr. Alojz Lajčin, Cyril Orčík, Ing. Ivan Šaško, Ján Šprlák.

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk