Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

Smútočné oznámenie Dušan Gallo, Trstená

Pridané 2024-07-04

Pozdravujem kolegovia,
dňa 3.7.2024 nás opustil náš kamarát, kolega, hudobník, kynológ  Dušan Gallo vo veku nedožitých 77. rokov.

Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 5.7.2024 o 15,00 hod. v dome smútku v Trstenej.

smutočné parte tu ...  ... klik 


Výsledková listina preteku M400 - 2024 (5.5.2024 Liesek)

Pridané 2024-05-06

výsledková listina tu  ... klik 


Strelecký pretek v redukovanom malokalibrovkovom štvorboji M 400 / 5.5.2024 (nedeľa), strelnica Liesek

Pridané 2024-04-23

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov - Michal Šangala

Hlavný rozhodca- Martin Furiak

Časový harmonogram

  • 7 00  - 8 00 hod. prezentácia
  • 8 00  - začiatok majstrovstiev

 

Technické ustanovenia a podmienky

Redukovaný terč líška

  • 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m, optické mieridlá bez obmedzenia zväčšenia, v časovom limite 6 minút, malorážka, v polohe v ľahu bez opory.

           Redukovaný terč srnec

  • 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m, optické mieridlá bez obmedzenia zväčšenia, v časovom limite 6 minút, malorážka, poloha v stoji s oporou o pevne postavenú tyč.

           Redukovaný terč kamzík

  • 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m, optické mieridlá bez obmedzenia zväčšenia, v časovom limite 6 minút, malorážka, poloha v stoji s oporou o pevne postavenú tyč.

Redukovaný terč diviak

  • 10 výstrelov, vzdialenosť 50 m, optické mieridlá bez obmedzenia zväčšenia, v časovom limite 6 minút, malorážka, poloha v stoji bez opory.

 

Všeobecné ustanovenia

 

  • Pretek sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku. Nakoľko sa jedná o okresný prebor, zúčastnia sa ho členovia OPK Tvrdošín s platným PL a ZP. členovia iných OPK sa môžu zúčastniť no ich dosiahnuté výsledky nebudú mať vplyv na konečné poradie.

 

Diplomy a vecné ceny -  Najlepší traja jednotlivci a družstvá obdržia diplomy a vecné ceny. Družstvo môžu tvoriť len členovia jedného PZ, PS. Jednotlivé PS a PZ môžu postaviť aj viac družstiev. Družstvo môžu tvoriť aj nezaradený členovia OPK Tvrdošín.

Štartovné pre jednotlivca je 10 €, pre družstvo 30 €.

 

Protesty

  • Protesty jednotlivcov a resp. vedúcich družstiev budú akceptované len tie, ktoré budú podávané v zmysle ustanovení streleckého poriadku SPK pre poľovnícku streľbu.
  • Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v organizácii preteku po dohode s hlavným rozhodcom.

 

Upozornenie - Upozorňujeme na ustanovenia streleckého poriadku pre poľovnícku streľbu t.j. o výstroji resp. o zbraniach a strelive, ktoré môže pretekár na tomto podujatí použiť.

Priatelia preteky usporadúvame pre všetky poľovnícke spolky a zduženia v našom okrese, preto vás prosíme o účasť aspoň jedného družstva z každého PS, PZ.

 

Tešíme sa na stretnutie.


Chovateľská prehliadka trofejí 2023/24 - Žaškov (24.4.2024 do 28.4.2024)

Pridané 2024-03-20

plagát tu ... klik 


Propozície - strelecké preteky Krivá M400 (4.6.2023)

Pridané 2023-05-29

 propozície nájdete tu ... klik 


Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2014 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk