Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

Súčasnosť

 

Predstavenstvo OPK a OkO SPZ Tvrdošín

Predseda: Miroslav Pavčo

Tajomník: Jozef Kováč

Predseda poľovníckej komisie: Ing. Vít Čelko

Predseda ekonomickej komisie: Martin Furiak

Predseda kynologickej komisie: Ing. Peter Košarišťan

Predseda streleckej komisie: Michal Šangala

Predseda osvetovej komisie: Juraj Bulla

Predseda disciplinárnej komisie: Ing. Ivan Maťuga

Predseda dozornej rady: Dušan Ondrík

 

Členovia rady OPK a OkO SPZ Tvrdošín

Miroslav Pavčo, Jozef Kováč, Ing, Peter Košarišťan, Ing. Ivan Maťuga, Ing. Vít Čelko, Michal Šangala, Juraj Bulla, Martin Furiak, Ján Šprlák, Dušan Ondrík, Milan Garbiar, Tibor Hajdúk, Ing. Daniel Smitka, Cyril Orčík, František Ficek, Jozef Klimčák, Peter Klimek, Ing. Ivan Šaško, JUDr. Jaroslav Kabáč.

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk