Obvodná poľovnická komora Tvrdošín
Hlavná stránka OPK Tvrdošín
Združenia OPK
Fotogaléria Osveta Kynológia Strelectvo Poľovný lístok Zbrojný preukaz Poľovné kurzy Legislatíva Linky Inzercia

PZ Háj Tvrdošín

 

Rozloha: 3 389 ha

Vedenie združenia:

Predseda združenia: Ing. Peter Košarišťan

kontakt: 0908 100 704 , kosaristan@orava.sk

Tajomník združenia: Marek Šimánek

kontakt: 0905 333 192

Poľovnícky hospodár: Ján Smoleň

kontakt: 0905 843 365 smolen@orava.sk

Počet členov: 38

Popis: 

V januári 1973 rozhodnutím ONV, odbor VHPL v Dolnom Kubíne za účasti zástupcov ŠL Žilina, bol zriadený poľovný revír č. 16 Tvrdošín. Revír bol vytvorený zlúčením pôvodných revírov JRD Tvrdošín a ŠL Zábiedovo. Zlúčením oboch revírov v jeden sa jeho vlastníkom stali ŠL závod Habovka. Výmera revíru bola 3698. Ročný nájom činil 2117,40 Kčs. Po predbežnom jednaní bývalých členov oboch poľovníckych združení dospelo sa k rozhodnutiu k vytvoreniu nového poľovníckeho združenia  so sídlom v Tvrdošíne. Ustanovujúcej členskej schôdze sa zúčastnilo 18 poľovníkov. V súčasnosti je členom PZ už len jeden zakladajúci člen a to pán Kamil Hlina. Prvým predsedom bol zvolený Jozef Poklona, tajomníkom Jozef Frčo, pokladníkom Oldřich Filip, hospodárom Štefan Huba. Vo funkcii predsedov sa postupne vystriedali od 1977 Ing. Jozef Bajo, od 1988 Viktor Tokár, od 1994 Ing. Peter Huraj, od 2004 po súčasnosť Ing. Peter Košarišťan. Najdlhšie obdobie vo funkcii bol poľovný hospodár Ing. Jozef Brunčák a to od roku 1983 do 2013. Revír poľovníckeho združenia ako aj poľovnícke združenie prešlo od založenia po súčasnosť rôznymi etapami. Zlomové boli v roku 1994, 2004 a závere roku 2013. Prevažne boli spojené s uzatváraním nájomných zmlúv. V roku 1994 sa PZ 16. Tvrdošín premenovalo na PZ Háj Tvrdošín.

V súčasnosti má PZ Háj prenajatý revír o výmere 3629 ha. Územie poľovného revíru je v katastrálnych územiach obcí Tvrdošína, Zábiedova a Brezovice. Je zaradený do III. kvalitatívnej triedy u jelenej zveri a do IV. kvalitatívnej triedy u srnčej a diviačej zveri. Vodnú plochu predstavuje polovica vyrovnávacej nádrže Tvrdošín, včítane plochy vodných tokov Orava, Oravica a rôznych potokov. Výškový rozdiel medzi najnižším a najvyšším bodom revíru je cca 650 m. Orograficky patrí revír do Skorušinského pohoria a Oravskej kotliny.

Členskú základňu v súčasnosti tvorí 38 členov. Poľovnícke združenie riadi 7 členný výbor v zložení Ing. Peter Košarišťan – predseda, Jaroslav Žofaj – podpredseda, Marek Šimánek – tajomník, Ján Smoleň – poľovný hospodár, Martin Košarišťan – Finančný Hospodár, Anton Krúpa – strelecký a kynologický referent, Daniel Chrenek – člen výboru. Dozorná rada PZ pracuje v zložení Rudolf Fabry - predseda, Marek Kopta - člen, Ľudovít Matška – člen.

Poľovnická komora

Slovenský poľovnický zväz

Kontakt

© 2016 OPK Tvrdošín
© Aurel Šprlák - webové stránky na mieru - Aurelo.sk